Het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) bestaat uit specialisten op het gebied van forensische opsporing en slachtofferidentificatie op omvangrijke en complexe plaatsen delict. We werken al jaren samen met de professionals van de Zorg Diensten Groep. Op die momenten blijkt hoe veelzijdig en belangrijk postmortale zorg is.

Binnen het LTFO (voorheen Rampen Identificatie Team) is Hans Heikoop verantwoordelijk voor de postmortale zorg van omgekomen slachtoffers tijdens rampen of grote incidenten. Hij doet dat samen met een team van collega’s.

Wensen nabestaanden

Het werk dat zij doen, is op twee manieren essentieel. Allereerst nemen ze de vele logistieke en juridische aspecten met betrekking tot de ‘behandeling’ van overledenen voor hun rekening. Daarnaast geven ze – zoveel als mogelijk invulling aan de wensen van de nabestaanden.

Essentiële stap

Het gaat daarbij vaak om (extreem) moeilijke omstandigheden, met druk van vele kanten: politiek, diplomatiek en vanuit diverse betrokken organisaties en uiteraard de nabestaanden. Desondanks is (beperkt) maatwerk mogelijk, ondanks dat het vaak ook nog om veel slachtoffers gaat. De ZDG-medewerkers laten daarmee zien dat ook in moeilijke tijden professionaliteit en menselijkheid samen kunnen gaan. Daarmee zijn ze een essentiële stap in het verwerkingsproces van de nabestaanden.

Charles Lamens

Teamleider Landelijk Team Forensische Opsporing

(voorheen Rampen Identificatie Team)

 

Bovenstaand artikel kunt u nalezen in ons magazine Respect. Hebt u dit (nog) niet ontvangen? U kunt het hier aanvragen.

Back To Top