Zorg Diensten Groep pleit voor aandacht voor afscheid bij de rouwverwerking

Geldermalsen, 1 juni 2016. Vandaag is de eerste Dag van het Laatste Afscheid. Jaarlijks zet de Zorg Diensten Groep (ZDG) deze dag op de kalender om hiermee het belang van afscheid van een dierbare kracht bij te zetten. Reden hiertoe is dat de ZDG vindt dat iedereen recht heeft op een waardig afscheid van zijn of haar dierbare. Uit diverse onderzoeken blijkt immers dat een waardig afscheid een waardevolle basis is voor de rouwverwerking. Het jubileumjaar 2015 heeft de ZDG aangegrepen om op deze belangrijke dag jaarlijks een thema binnen de postmortale zorg te belichten. Dit jaar is het thema ‘de kist dicht, of toch niet…?’.

Iedereen wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met een laatste afscheid van familieleden en dierbaren. Een overlijden kan verwacht of onverwacht zijn, maar daarna willen veel mensen toch met eigen ogen nog een laatste keer de overledene zien. Het zien van een overledene is confronterend, maar bevestigt tegelijk het overlijden. En dat is belangrijk voor de rouwverwerking. Een dergelijke confrontatie kan echter worden bemoeilijkt door de conditie of het uiterlijk van de overledene. Om deze reden krijgen nabestaanden vaak het advies de kist gesloten te laten. Voor nabestaanden kan dat heel erg zwaar zijn, omdat de dood van hun naaste hiermee niet bevestigd wordt.

Nieuwe technieken

“Het is dan goed te weten dat het niet altijd nodig is dat de kist gesloten blijft”, vertelt Heleen van den Tol-Nelisse, zorgmanager van Cura Mortu Orum (CMO), specialisten in de postmortale zorg binnen de ZDG. “Samen met de nabestaanden kijken we naar wat de mogelijkheden zijn zodat toch afscheid genomen kan worden, al is het dan op een aangepaste manier”.

“Bij CMO hebben we hiervoor technieken en methodes ontwikkeld om afscheid met een open kist mogelijk te maken. Te denken valt aan conserverende behandelingen zoals buikpunctie en kosmetische thanatopraxie, die gericht zijn op kortdurende conservering. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om na een ernstig incident een gedeelte van het lichaam zichtbaar te laten, waarbij goede belichting een grote rol speelt.”

Trainen

ZDG traint haar medewerkers in de begeleiding van de familie bij dit zo belangrijke afscheid. Samen met de nabestaanden worden verschillende mogelijkheden besproken om een laatste afscheid mogelijk te maken. Naast trainingen voor de medewerkers van de ZDG verzorgt Docendo workshops over onder meer belichting en de opleiding tot thanatopracteur.

Back To Top