Op 20 juli 2017 werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe ‘Mortuarium Schiphol’.

qouteCradle tot cradle
Bij het bouwen van dit mortuarium worden de principes van cradle to cradle (wieg tot wieg) toegepast. De centrale gedachte hierachter is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en er zijn geen restproducten die alsnog gestort moeten worden.

In de woorden van Martijn Horsman van Schiphol Real Estate: “Het gaat niet alleen om efficiënt, maar vooral om effectief. Het gaat over gebruiken in plaats van verbruiken. Het gaat om bewustzijn van de eindigheid van grondstoffen.”

plattegrondBijzondere vorm
Zoals u weet is grond op Schiphol kostbaar en wordt er gewoekerd met de beschikbare ruimte. Dat betekent dat het nieuwe mortuarium een bijzondere vorm krijgt. De plattegrond van het nieuwe mortuarium laat dat goed zien.

In het mortuarium krijgen alle functies die van een luchthavenmortuarium mogen worden verwacht, hun plaats. Een ruime koeling, een ontvangstkamer voor bezoekers, een ruimte voor het verzorgen en balsemen van overledenen en uiteraard een ruimte voor het verzorgen van rituele wassingen.

Nieuwe lokatie
Het nieuwe mortuarium is goed bereikbaar vanaf de snelwegen, vanaf Schiphol Plaza en uiteraard ook vanaf de airside van Luchthaven Schiphol. Het nieuwe adres hoort u nog van ons.nieuwe lokatie

Back To Top