Coronavirus COVID-19 berichten vanuit de rijksoverheid

Wat zijn de mogelijkheden als overledenen niet in het buitenland begraven kunnen worden?

Sommige mensen willen na overlijden in het buitenland begraven worden. De Wet op de lijkbezorging houdt rekening met de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Voor het overbrengen van het lichaam naar een ander land gelden de normale regels. Maar dat kan in de praktijk anders zijn omdat de situatie per dag en per land kan verschillen.

Als het niet mogelijk is om het lichaam naar het buitenland te brengen, zijn de volgende alternatieven mogelijk:

– De repatriëring wordt uitgesteld. De burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt, verleent het uitstel als repatriëring langer dan zes werkdagen op zich laat wachten. Overledenen worden dan gebalsemd en gekoeld, zodat ze goed kunnen worden bewaard, tot de eerstvolgende mogelijkheid van repatriëring.

– Toch begraven in Nederland. Wanneer opslag van lichamen bezwaarlijk of onmogelijk is, kunnen de nabestaanden ervoor kiezen om de overledene te begraven in Nederland. Zo kunnen nabestaanden, als zij bijvoorbeeld hechten aan de wens om snel te begraven, toch invulling geven aan deze wens.

Coronavirus COVID-19 mededeling Mortuarium Schiphol

Mortuarium Schiphol verleent aan uitvaartverzorgers, bij een opdracht tot repatriëring, alle medewerking om deze conform de wensen van de nabestaanden uit te voeren. Ook wanneer er sprake is van een COVID-19 besmetting bij de overledene.

Uiteraard kan er door een beperking in het aantal vluchten en restricties die door de lokale overheden worden opgelegd, sprake zijn van tijdsvertraging. Ook is het op dit moment bij praktisch alle bestemmingen, niet mogelijk om tickets te boeken voor familieleden/nabestaanden.

Door de uitgebreide technische voorzieningen en koelfaciliteiten is Mortuarium Schiphol in staat om de overledenen langer te bewaren.

Het is van groot belang dat een verzoek tot repatriëring zo spoedig mogelijk wordt gemeld en wordt overgebracht naar Schiphol. Samen met onze luchtvrachtagenten en het procurement calamiteiten team, dat alle nog beschikbare internationale luchtvrachtmogelijkheden monitort, wordt de gewenste repatriëring direct bij de betreffende luchtvaartmaatschappij geboekt. Zodra er capaciteit beschikbaar is, wordt de overledene aangeboden aan de betreffende airline.

Voor meer informatie belt u met Mortuarium Schiphol 020-3164260.

Back To Top