skip to Main Content

Hans Heikoop in gesprek met Nu.nl

Nu.nl verzorgt sinds een tijdje een podcast genaamd ‘Dit wordt het nieuws’. Hierin wordt besproken wat het belangrijkste nieuws is en wat er op die specifieke dag gebeurd is. In deze podcast gaat het over het niet kunnen repatriëren van met name overleden moslims. Zij kunnen niet in het land van herkomst worden begraven, doordat de landsgrenzen potdicht zitten in verband met het coronavirus.

In deze podcast gaat nu.nl in gesprek met Ibrahim Wijbenfa van de Stichting Islamitische Begrafeniswezen (SIB) en met onze directeur Hans Heikoop.

Back To Top